Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Invitation til generalforsamling 2023

Med oplæg om Røde Kors’ beredskab – internationalt og nationalt.

Der afholdes generalforsamling mandag den 27. februar 2023 kl. 18.00 i Kaffe- Fairs sal ”Eventen”, Strandvejen 19, 9000 Aalborg

Tilmelding til Dorthe Møller Søndergaard på mail: dortms@rodekors.dk

Tilmelding senest mandag den 20. februar 2023

Program for generalforsamlingen fra kl. 18.00 til kl. ca. 19.15

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om afdelingens virksomhed og afdelingens planer for de kommende år ved afdelingsformand Hanne Dahl
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2022 ved kasserer Anders Larsen
 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes senest fredag den 17. februar 2023 til formand@rodekors-aalborg.dk
 5. Valg af:
  1. Bestyrelse - der skal vælges bestyrelsesmedlemmer. Anders Larsen, Palle Skov- mand Fogh og Edith Vindelev blev indsuppleret i bestyrelsen i løbet af 2022 som hhv. kasserer, næstformand og bestyrelsesmedlem. Bettina Alberg, Dorthe Møller Søndergaard og Anne Kathrine Gjessing Verndal blev valgt til bestyrelsen på gene- ralforsamlingen i 2021 og modtager genvalg
  2. Suppleanter - der skal vælges suppleanter. Jan Andersen genopstiller som supple- ant
  3. Revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision
 6. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere
 7. Eventuelt.

Kl. ca. 19.15 vil der blive serveret en varm ret (mulighed for valg af vegetarret – meddeles ved tilmelding til generalforsamlingen). Dertil 1 vand, 1 øl eller 1 glas vin efterfulgt af kaffe, te og sødt. Under spisningen vil Tove Lassen Brødsgaard, aktivitetsleder for Afdelingens Internationa- le Arbejde, præsentere udvalgte Røde Kors-venskabsprojekter. Deltagere på generalforsamlin- gen, som er medlem af Røde Kors, har mulighed for at være med til at bestemme, hvilke ven- skabsprojekter afdelingen skal støtte i 2023. Stemmeberettigede deltagere har hver 1 stemme.

Kl. ca. 20.15 går vi live direkte fra Ukraine, hvor Jan Erik Krøyer, der arbejder for Røde Kors som Head of Operations i Ukraine, vil berette om Røde Kors’ beredskabs- og hjælpeindsats i det krigsramte land. Efterfølgende vil Jan Andersen, afdelingens aktivitetsleder for beredskab, berette om det nationale, regionale og lokale beredskab med fokus på afdelingens rolle og en- gagement i Røde Kors’ beredskab. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til begge op- lægsholdere. Mødet slutter kl. ca. 21.00.