Netværk Nord

Netværk Nord

Netværk Nord er et samarbejde i det tidligere Nordjyllands amt, med udvidelse af Thisted Røde Kors i alt 23 afdelinger. Netværkets formål er at koordinere afholdelse af aktiviteter i netværkets område og at give de tilsluttede afdelinger og aktiviteter mulighed for at styrke og inspirere hinanden.

Netværk Nord laver årligt en aktivitetsplan, hvor der tilbydes kurser til frivillige, arrangeres ture mm.

Udgiften til drift af aktiviteter dækkes af Netværkets afdelinger, som indbetaler en variabel procentdel af afdelingens overskud af indtægtsskabende aktiviteter.

 

Kontakt

Formand:
Lillian Elmelund Christensen
Tlf. 30 47 19 75 / 98 46 50 29
lillian.frits@c.dk