Ofte stillede spørgsmål

Vågetjenesten

Ofte stillede spørgsmål

I. Hvad mener Røde Kors om, at mennesker i Danmark dør alene?

Røde Kors mener at alle mennesker som har et ønske om medmenneskelig kontakt, også skal have mulighed for at få det. Det gælder i alle livets faser og derfor mener Røde Kors, at ingen skal dø alene. Det angår os alle i samfundet at sikre, at ingen dør alene. Det er dit og mit ansvar, for det er
uværdigt at leve i et samfund, hvor mennesker lever og dør alene.

II. Hvad gør man i Røde Kors for de ensomme døende?

I vågetjenesten giver frivillige medmenneskeligt nærvær til den døende i den sidste periode, før døden indtræffer. De frivillige i vågetjenesten er til stede som pårørende, - ikke som erstatning for professionelt personale. Frivillige i vågetjenesten er nærværende og omsorgsfulde, og kan være med til at berolige, samtale og lytte - altid med udgangspunkt i den døendes ønsker. Frivillige i vågetjenesten er desuden med til at nedbryde tabuet om døden.

III. Er der nogen særlige krav til de frivillige?

Ja, alle Røde Kors´frivillige skal have erfaring med omsorg for døende, og tilbydes et kursus psykisk førstehjælp målrettet vågetjenestens frivillige. De frivillige skal være modne, psykisk robuste og følge retningslinjerne for vågetjenesten.

IV. Hvornår startede vågetjenesten i Røde Kors?

Vågetjenesten startede i 2005 dels ved at man i besøgstjenesten var begyndt at våge ved døende (i bl.a. Videbæk afdeling), og dels ved at de Bornholmske vågekoner m/k søgte Røde Kors som organisatorisk bagland.

V. Hvor mange steder findes vågetjenesten i dag - og hvor mange frivillige er der?

I 2021 er der omkring 89 Røde Kors afdelinger fordelt i hele landet som har velfungerende vågetjenester. Der er over 1.500 frivillige tilknyttet Røde Kors' vågetjenester (december 2021).

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere, måske selv være frivillig, er du velkommen til at kontakte aktivitetsleder:

Jytte Birk
Telefon: 21 44 04 50
E-mail: vaagetjenesten@rodekors-aalborg.dk

Ved behov for frivillige til at tage vågeopgaver - kontakt da venligst vagttelefonen bemandet alle dage mellem kl. 9 og til kl. 15:

Vagttelefon
20 69 28 64

Følg os på Facebook