Primus Motor

Primus Motor

Gør en forskel for en fængslet, som skal løslades.

Når man løslades fra fængsel, kan det være svært at få hul på et liv i frihed med alt hvad det indebærer af bolig, økonomi, job eller uddannelse, adgang til et godt fritidsliv og overskud til dagligdagens gøremål. Vejen igennem myndighedssystemet kan være vanskelig, og efter flere år i et meget struktureret system kan tilværelsen med ét føles kaotisk.

Hvordan kan du støtte i overgangen fra fængsel til frihed?
Som frivillig mentor i Primus Motor, Røde Kors' mentorordning for løsladte, kan du være med til at gøre overgangen fra fængsel til frihed lettere. Konkret matches du og en anden mentor med en fængslet nogle måneder før løsladelse. Igennem kontinuerlige besøg i fængslet lærer du den fængslede at kende, og sammen lægger I en plan for, hvordan du og den anden mentor støtter den fængslede fra de kaotiske dage omkring løsladelse op til 12 måneder efter.

Hvem er du?
Lige nu leder Røde Kors efter livserfarne mentorer i Aalborg. Vi forventer, at du er minimum 25 år og lægger vægt på, at du er god til menneskelige relationer og parat til at tilbyde et andet menneske stabil støtte i 14-16 måneder i samarbejde med en anden mentor. Tidsforbruget som mentor varierer - gennemsnitligt skal du regne med at bruge 3-5 timer om ugen. Det er en forudsætning for opgaven som mentor, at du kan godkendes til besøg i Kriminalforsorgens institutioner.

Hvad får du ud af det?
Opgaven som mentor er frivillig og ulønnet. Til gengæld kan vi garantere, at du kommer til at gøre en betydningsfuld indsats for et menneske, som har brug for din hånd. Desuden er det vores erfaring, at Primus Motor mentorer oplever, at den håndholdte opgave bringer nye nuancer ind i fag som eksempelvis jura, sociologi, kriminologi, pædagogik og antropologi.

Hvordan kommer du i gang?
Vil du høre mere eller melde dig som mentor, så skriv til mentor@rodekors.dk eller ring til aktivitetsleder Gitte Petersen på telefon 51 26 63 18.

Alle frivillige i Primus Motor deltager i et to-dages obligatorisk mentorkursus i forbindelse med deres opstart i Primus Motor.

Primus Motor er støttet af TrygFonden.

Kontakt os

For mere information kontakt koordinator:

Gitte Petersen
tlf: 51 26 63 18
e-mail: aalborg.primusmotor@rodekors.dk