Integration

Integration

Røde Kors har følgende mål med flygtninge- og integrationsindsatsen:
•    Skabe lokalt baserede sociale netværk for og med nydanskere
•    Styrke udsatte nydanskeres sproglige og kulturelle kompetencer
•    Fremme aktivt medborgerskab

Helt konkret arbejder frivillige i Røde Kors Aalborg p.t. med:

  • ”Venner viser Vej” hvor fokus er på en-til-en kontakt med nyankomne borgere. Vi hjælper med at skabe et netværk, overkomme sproglige udfordringer, kulturelle forskelle samt generelle spørgsmål omkring det danske samfund. Fokus er også på at skabe et socialt og venskabeligt netværk for unge flygtninge, så integrationen lettes.

Kontakt os

Anna Hvas Sandvad og Louis Mathiasen

E.mail: vennerviservej@rodekors-aalborg.dk  

 

Følg os på Facebook