Mød Anne Kathrine, aktivitetsleder for Q-net

Mød Anne Kathrine, aktivitetsleder for Q-net

 

Af Desi Assentoft

 

Røde Kors Aalborgs netværksgruppe for voldsramte kvinder har brug for dig som frivillig. Her kan du møde Anne Kathrine, der er den ene aktivitetsleder i Q-net.

Q-net Aalborg er en netværksgruppe for kvinder der har været udsat for psykisk eller fysisk vold. Q-net tilbyder kontakt mellem en frivillig og dig, som er eller har været udsat for enhver form for vold. Kontaktpersonen er tilpasset dig og dine behov.

Q-net Aalborgs aktivitetsleder, Anne Kathrine Gjessing, er en ung og ambitiøs kvinde med store visioner for udvikling af Q-net. Samtidig med at være mor til en 2-årig dreng, jonglerer hun familieforpligtelser, studie og frivilligt job i Røde Kors Aalborg. Anne Katrine brænder for kvinderettigheder og ligestilling, og dette har helt naturligt ført hende til at blive Q-nets aktivitetsleder i 2020. Hun fortæller med stor passion om sin frivillige beskæftigelse og de kvindelige medlemmer af Q-net og mener, at en god leder sætter fokus på motivation og er i en tæt dialog med sine frivillige. Hos Q-net sættes der fokus på kvinden i en social kontekst:

Vi tilbyder en form for venskab, og vi vil gerne skabe stabile rammer for de kvinder og deres børn, hvor de ikke føler sig stigmatiseret pga. deres fortid, og hvor det er ok at være mig, ” fortæller Anne Katrine.

Desværre er Q-net også blevet, som næsten alt andet i landet, ramt af coronapandemien. Gruppen blev nødt til at tilpasse sine aktiviteter som f.eks. en picnic på legeplads eller en jagt efter påskeæg til børnene udendørs. Desværre var restriktionerne og vejret med til at vanskeliggøre udbuddet af aktiviteter, og det førte til en naturlig framelding af både frivillige og medlemmer. Når nu samfundet er i gang med at åbne sig, er det meget vigtigt at vi opretter kontakten til de kvinder som vi har mistet til pga. coronarestriktionerne. Men det er lige så vigtigt at tiltrække flere frivillige til vores netværk, fordi ”uden frivillige er der ikke et Q-net,” siger Anne Kathrine.

Derfor har vi brug for dig som frivillig til vores Q-net. Som frivillig kan du være med til:

  • Månedlige Q-cafeer, hvor vi planlægger forskellige aktiviteter.
  • At være med til at udvikle vores strategi indenfor Q-nets rammer for fællesskab
  • Være en del af Walk and Talk aktiviteten.
  • Være en del af pilotprojektet ”Mor plus mig” med fokus på børneaktiviteter, der kan udvikle børnenes mestringsevne, som de kan tage med i deres voksenliv.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere om tilbuddet på: https://aalborg.drk.dk/forside/om-os/aktiviteter/qnet/ eller kontakte os på: qnet@rodekors-aalborg.dk.

Udendørs Qcafe i februar 2021.
Udendørs Qcafe i februar 2021.