”Bag skyerne – når børn sørger” – Dokumentarfilm bag nyt undervisningsmateriale vises i aften på DR2

”Bag skyerne – når børn sørger” – Dokumentarfilm bag nyt undervisningsmateriale vises i aften på DR2

Foto: Good company pictures.

Hver eneste dag er der ca. 14 børn eller unge, som mister en mor eller far.

Der er samtidig en stigende tabuisering af død og sorg i Danmark. Filmen ”Bag skyerne” samt tilhørende undervisningsmateriales hensigt er at være med til at tilbyde et fælles sprog om sorg og om det at miste.

Hvert år mister 5.272 børn og unge en eller begge forældre, og 928 mister hvert år en søster eller bror (Kilde: Det Nationale Sorgcenter). Det svarer til, at mindst et barn i hver klasse har prøvet at miste en forælder, en søster eller bror ved afgang fra grundskolen.

Det nye undervisningsmateriale, som er udarbejdet af Røde Kors og tiltænkt elever i indskolingen (0.-3. kl.) og mellemtrinnet (4.-6. kl.), bygger på dokumentarfilmen “Bag skyerne”, der vises i aften på DR2.

”Bag skyerne” fortælles ud fra de medvirkende børns historie og umiddelbare perspektiv. Børn i nogenlunde samme aldersgruppe (6-12 år) vil derfor nemt kunne spejle sig i de medvirkende og deres historie.

Du kan downloade undervisningsmaterialet på www.rodekors.dk/skole/temaer/bag-skyerne, hvor du også kan se flere klip fra filmen.

Om filmen
Filmen ’Bag skyerne’ fanger smukt de hjerteskærende, og af og til, sjove øjeblikke i livet og dagligdagen for en gruppe mindre børn, der for nylig har mistet én eller begge forældre. Hos organisationen Good Grief i New Jersey, USA mødes børn, der har mistet en tæt relation. Her kan de tale og lege med andre børn, der kender smerten, give efter for raseri i ”vulkanrummet” og sige farvel til en dødende bamse-patient i ”hospitalsstuen”. I løbet af et år kommer vi tæt på Kimmy, Nicky, Peter, Nora, Nolan og Mikayla og deres konstante ledsager: Sorgen. Det er en film, som viser, hvor vigtigt det er, at børn får lov til at sørge, at der er plads til deres sorg, og at fællesskab kan gøre sorgen nemmere at håndtere.

Du kan se en trailer for filmen her:

Bag Skyerne trailer from Good Company Pictures on Vimeo.

En intens og tankevækkende dokumentarfilm om en gruppe børn, der alle har mistet en forælder. Hos organisationen Good Grief i New Jersey mødes de i et fællesskab for sammen at tale om deres sorg, rase ud, bearbejde og gennem forskellige lege forstå, hvordan man lever med sorgen.

Dokumentarfilmen vises i aften tirsdag den 26. januar 2021 klokken 21.00 på DR2.