Nyt projekt på vej: Sundhedsstyrelsen bevilliger 840.208 kroner til lokale frivillige

Nyt projekt på vej: Sundhedsstyrelsen bevilliger 840.208 kroner til lokale frivillige

Nyt projekt på vej: Sundhedsstyrelsen bevilliger 840.208 kroner til lokale frivillige

Frivillige organisationer i Aalborg får bevilliget stort beløb til nyt projekt, som skal komme pårørende til mennesker med demens til gode og samtidig tale ind til den yngre generation af frivillige i Aalborg.

I maj 2020 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny pulje, hvor landets frivillige organisationer og foreninger kunne søge penge til projekter med et teknologisk udgangspunkt, som bidrager til at give pårørende til mennesker med demens et tiltrængt pusterum og dermed forbedre den pårørendes livskvalitet.

Det fik Sigrid Ringström fra Aalborgprovstiers menighedspleje, Niels Christiansen fra Røde Kors Aalborg og Else Lundhus fra Ældresagen Aalborg til at slå hovederne sammen, og blot fire uger senere har de nu fået bevilget et beløb på 840.208 kroner fra Sundhedsstyrelsen til projektet “Frikvarter til pårørende”.

– Som mange frivillige initiativer er vi afhængige af både økonomisk støtte og frivillige hænder. Ved at gå i tænkeboks sammen, snakke og smide en masse ideer i luften, fandt vi frem til, hvordan vi sammen kunne søge om teknologi til hjælp for et allerede eksisterende godt initiativ, fortæller Sigrid Ringström.

Ifølge Sigrid Ringström er projektet også et forsøg på at arbejde sammen på tværs af organisationer og virksomheder. Hun uddyber:

– Selvom vi er forskellige foreninger med forskellige visioner og arbejdsgange, så mente vi at det godt kunne lade sig gøre at arbejde sammen om det her, især da “Frikvarter til pårørende” i forvejen var i gang. Vi har fået stor opbakning fra mange firmaer og Aalborg kommune, og kan mærke, at vi virkelig har fat i et godt initiativ, der kan gøre en væsentlig forskel for demente og især deres pårørende.

Et allerede eksisterende tilbud

Projektet “Frikvarter til pårørende” tager afsæt i et allerede bestående tilbud for demensramte familier i menighedsplejen Aalborg. Gennem besøg af frivillige besøgsvenner, som tager sig godt af den demente, har tilbuddet givet pårørende mulighed for at få en pause og deltage i et socialt liv uden for hjemmet.

Da de tre frivillige ildsjæle mødtes, var det derfor oplagt, at det var dette tilbud, som skulle danne grund for deres fælles projekt. Else Lundhus fra Ældresagen Aalborg fortæller:

– Puljepengene muliggør en videreudvikling af ”Frikvarter til pårørende”. Tilbuddet videreudvikles bl.a. ved, at der udvikles en App, der som udgangspunkt kan bistå med information om og give overblik over de aktiviteter, den demente har været med til, samt nye planlagte tiltag. Dermed muliggøres en tæt kommunikation mellem de mennesker, der omgås den demente, hvilket vil optimere kvaliteten af de tiltag, der iværksættes. Derved ikke sagt, at man skal benytte app’en: Det er helt valgfrit for den enkelte frivillige.

Tilbuddet videreudvikles desuden ved, at der anskaffes en række hjælpemidler, der kan benyttes af de frivillige, pårørende og personale på plejehjem i forbindelse med samværet. Det kan eks.

være Rickshaws og rollatorer, men også reminiscenskasser, tablets til bl.a. musik, bøger, spil og billedmaterialer, som den demente kan relatere sig til. Orientering omkring tilgængelighed til og booking af materialer og hjælpemidler vil kunne ske via appen.

En måde at nå bredere ud

Ud over at tilgodese pårørende demente håber Formand for Røde Kors Aalborg, Niels Christiansen, at projektet også bliver en måde at nå en ny målgruppe af frivillige. Ifølge Niels Christiansen er det nemlig altafgørende at tiltrække en ny generation af frivillige, hvis det frivillige engagement skal bestå i Aalborg. Han fortæller:

– Vi skal tiltrække flere nye frivillige, fordi de nuværende frivillige er for få i antal og af en ældre generation. Vi skal være attraktive for mange yngre mennesker, og det skal være let at yde en indsats.

Med appen som det bærende element håber Niels Christiansen derved at tale til de unges erfaringer med teknologi, således det bliver nemt at være frivillig. Derfor mener Niels Christiansen også, at det er ærgerligt, at bevillingen ikke må gå til finansiering af selve appen og markedsføringen heraf, men nærmere hjælpemidlerne, som skal findes gennem appen:

– Min forventning var, at Sundhedsstyrelsen ville understøtte innovation, digitalisering og markedsføring. Det er ikke gjort med 3 huskespil og en cykel. Det kommer der ikke flere frivillige af. Vi skal i stedet gøre noget mere og andet.

Niels Christiansen fortæller dog, at han stadig er stolt over og glad for, at Sundhedsstyrelsen har tilgodeset projektet.

Næste skridt for de tre ildsjæle er nu at finde de resterende 400.000 kroner til finansiering af projektets hjerte, som er Appen, samt markedsføring til at tiltrække nye frivillige.