I skole efter corona

I skole efter corona

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden udvikler Røde Kors Skoletjeneste netop nu et samtaleforløb, som lærere kan anvende, så snart eleverne er tilbage i skolerne.
Skolerne åbner naturligvis igen! Skolehverdagen vender tilbage med klasseundervisning, lektier, madpakker og frikvarterer sammen med klassekammeraterne. Men ikke alt bliver alligevel ikke helt det samme.
Alle elever har haft en unormal hverdag afskåret fra venner og mange af de kendte holdepunkter. En del vil have oplevet sygdommen selv, andre at deres familie har været syge. Nogle vil kende nogle, som har været indlagt og måske er der endda en, som har mistet sin kære. Andre vil have haft forældre, der har knoklet i sundhedssystemet og hvor sygdom og angst har fyldt længe. Og mange vil have oplevet et højt stressniveau i familien med flere konflikter og vigende overskud.

Der er brug for, at der bliver samlet op på alle disse svære situationer, som eleverne har oplevet under epidemien. Skolelærerne vil oftest være den første voksne uden for familierne, som snakker med børnene om det, de har oplevet.
Og i nogle af de mere sårbare familier, er de måske den første voksne, som barnet overhovedet taler med om deres oplevelser og følelser. Samtidig har børnene brug for at tale med hinanden om det de har oplevet og erfare, at de ikke er alene med deres tanker og svære oplevelser.
Med støtte fra Novo Nordisk Fonden udvikler Røde Kors Skoletjeneste nu et samtaleforløb, som lærere kan anvende, så snart eleverne er tilbage i skolerne.

Samtaleforløbet kommer til at tilbyde skolerne en række øvelser, som de kan bruge til dels at tage de svære snakke med eleverne, dels at få eleverne til at reflektere over deres egne handlinger i den svære tid. Øvelserne kommer til at bygge på Røde Kors’ store erfaring med krisehjælp, psykosocial støtte og mental sundhed i krisesituationer
• Samtale forløbet bliver opdelt i 3 forløb målrettet indskoling (0-3 klasse)
mellemtrin (4-6 klasse) og udskoling (7-9 klasse)
• Undervisnings materialet bliver tilgængeligt på www.rodekors.dk/skole
• Op mod 150.000 skoleelever anvender hvert år Røde Kors` undervisningstilbud