Corona Hjælpenetværk tlf 35 29 96 60

Corona Hjælpenetværk tlf 35 29 96 60

Lige nu sidder mange danskere i karantæne eller selvisolation på grund af coronavirus.

Enten fordi de allerede er syge med virussen, har været udsat for smittefare, eller fordi de hører til en af de befolkningsgrupper, der er ekstra udsatte.

Nu etablerer Røde Kors et netværk, som skal støtte disse mennesker og aflaste myndighederne.

Ved at matche danskere, der har brug for hjælp til daglige gøremål med danskere, der har mulighed for at give en hjælpende hånd, vil Røde Kors støtte dem, der er nødt til at holde sig inden døre.

Røde Kors-hjælperne vil for eksempel kunne købe ind i supermarkedet, gå en tur med hunden, hente en pakke på posthuset eller hente medicin på apoteket for personer, der sidder i karantæne eller selvisolation.

Parallelt med dette skal Røde Kors i samarbejde med myndighederne bidrage til bemanding og støtte på det sundhedsfaglige område på det centrale call center.

Samtidig etableres et ekstra call center for generelle henvendelser fra borgerne – bemandet med folk fra Røde Kors.

Telefonnummeret til den myndighedsfælles hotline har været i drift siden krisen tog fart, men antallet af henvendelser gør det bydende nødvendigt med flere telefonlinjer og flere til at tage telefonen, når den ringer. Det er baggrunden for, at Røde Kors er blevet bedt om at bidrage.

”Mange har allerede brug for hjælp eller for at få svar på spørgsmål, og man kan forvente, at flere vil få det i de kommende uger. Vi har i kraft af Røde Kors’ mandat en helt særlig rolle i at hjælpe og understøtte myndighederne i krisesituationer, derfor er det naturligt for os at påtage os disse opgaver,” siger generalsekretær Anders Ladekarl om baggrunden for indsatsen.

Både hverdagshjælpen til mennesker i karantæne og bemanding af de to call centre vil ske med Røde Kors frivillige.

For den sundhedsfaglige del vil det være Røde Kors-samaritter, der skal bidrage, og andre af Røde Kors’ 35.000 frivillige står også klar, men der vil blive brug for mange flere engagerede mennesker.

”Vi har brug for, at så mange som muligt engagerer sig i en krise, som fører til spidsbelastninger flere steder i samfundet – nu giver vi en let vej til at engagere sig – uanset om man gerne vil give praktisk hjælp til mennesker, som ikke selv kan gå i butikker eller lufte hunden, eller om man vil sidde på et call center og besvare spørgsmål fra bekymrede borgere,” siger Anders Ladekarl.

Baggrund

Hjælpenetværket vil kun udføre opgaver, der kan udføres uden at overtræde almindelige retningslinjer fra myndighederne.

Der må ikke være nogen fysisk kontakt, der skal holdes minimum to meters afstand, og der må ikke være berøring af genstande uden værnemidler (for eksempel handsker).

Der vil være faste procedurer og vejledninger for både dem, der gerne vil hjælpe og dem, der skal modtage hjælpen, så Røde Kors’ Hjælpenetværk ikke bidrager til yderligere smitterisiko.

Røde Kors følger alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og andre relevante myndigheder.

Bliv hjælper eller få hjælp

Hvis du har brug for hjælp fra Røde Kors’ Hjælpenetværk, eller du selv gerne vil blive hjælper eller bemande call center, så skal du ringe til Røde Kors på tlf. 3529 9660. Så vil du blive hjulpet videre.