Ministerbesøg hos “venner viser vej”

Ministerbesøg hos “venner viser vej”

Ministerbesøg hos "venner viser vej"

Minister besøgte Venner Viser Vej i Aalborg 

Udlændinge – og integrationsminister Mattias Tesfaye fik en god snak med frivillige og flygtninge, da han besøgte Venner Viser Vej i Aalborg.

Mandag lagde udlændinge – og integrationsminister Mattias Tesfaye vejen forbi Røde Kors Aalborg. Han var på besøg for at høre mere om integrationsprojektet Venner Viser Vej, som i Aalborg er et tæt samarbejde mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Efter blot få uger på posten var det den nye formand i Røde Kors Aalborg, Niels Mølgaard Christiansen, som tog imod ministeren.

”Det var stort! Det er stort at overtage noget, der er på dagsordenen, og som har politisk bevågenhed. Det gør mig stolt, og det bekræfter mig i, at vi skal gøre endnu mere af det, der virker,” forklarer Niels Mølgaard Christiansen.

Tilfreds minister

Venner Viser Vej matcher frivillige og flygtninge i vennepar, og derfor var et væsentligt punkt på dagsordenen da også et vennepar, som fortalte om betydningen af deres venskab. Lige fra hvordan man lærer at navigere i de offentlige systemer til vigtigheden af at blive inviteret med til Sankt Hans fejring og fødselsdage i danske familier.

Niels Mølgaard Christiansen oplevede en interesseret og spørgelysten minister.

”Besøget gik rigtig godt. Vi fik nogle gode snakke med ministeren, og han spurgte meget interesseret ind til kernen i den frivillige indsats, og hvordan oplevelsen har været for flygtningene,” siger Niels Mølgaard Christiansen.

Ministeren virkede da også til at være tilfreds med sine oplevelser i Aalborg.

“Det er svært at omplante et menneske fra Mellemøsten til dansk jord. Kulturerne er meget forskellige. Men hvis man får en dansk venskabsfamilie bliver det lettere. Derfor er jeg meget glad for at mødes med de frivillige fra Venner Viser Vej. Jeg samler inspiration til fremtidig integrationspolitik og har været meget glad for min tur her til Aalborg,” forklarede Mattias Tesfaye efter besøget.

Øget lokalt samarbejde

Venner Viser Vej er et samarbejde mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Idéen er, at en frivillig ven kan hjælpe med alt fra sprogtræning over jobansøgninger til at skabe et større netværk i lokalområdet. Derfor var Niels Mølgaard Christiansen også en tilfreds mand efter ministerens besøg.

”Det understreger vigtigheden af indsatsen og samarbejdet. Det viser, at de frivillige gør en forskel, og at det, vi er en del af, har national bevågenhed.”

Røde Kors Aalborg har netop indgået en aftale med Dansk Flygtningehjælp om et tættere lokalt samarbejde omkring Venner Viser Vej. Ifølge Niels Mølgaard Christiansen giver ministerbesøget endnu mere vind til at samarbejde på tværs af organisationerne.

”Herfra har vi blot endnu mere blod på tanden i forhold til det fælles samarbejde. Vi skal stå sammen og løfte sammen,” forklarer han.

I øjeblikket har over 500 flygtninge og flygtningefamilier en frivillig ven gennem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i Aalborg. På landsplan drejer det sig om knap 7.000 flygtninge.

Fra venstre: Niels Mølgaard Christiansen, formand for Røde Kors Aalborg. Segen. Else Marie Andersen, frivillig fra Dansk Flygtningehjælp. Sinne Rørdal Jensen, frivillig fra Dansk Flygtningehjælp. Mattias Tesfaye, minister. Winnie Lauritzen, formand for FrivilligAalborg (Dansk Flygtningehjælp)