Soldater på Ny Kærvej

Soldater på Ny Kærvej

Soldater på Ny Kærvej – kan det virkeligt passe?
Ja da. Rødekors Aalborg deltager i øvelse Yggdrasil, som i denne uge foregår i Aalborgområdet. Øvelsens formål er at træne myndigheder og organisationer i humanitær indsats fx ved større flygtningestrømme.
Afdelingens bidrag har været, at orientere om Røde Kors kapaciteter lokalt og nationalt samt at være ”modeller” på et par fotos og videoklip. Vi måtte desværre sige nej til at deltage i en enkelt aktivitet på grund af en meget kort tidsfrist, til gengæld har vi givet input til, hvordan Røde Kors evt. kunne spille en mere aktiv rolle i kommende øvelser.
Aalborg afdelingens rolle i øvelsen er løbende koordineret med Landskontoret, så vi agerer ud fra de overordnede ideer om, hvordan Røde Kors kan virke som en national beredskabsorganisation.
Bestyrelsen vil drøfte erfaringerne fra øvelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.
Billedet viser de to teams på mandagens møde: Informationsindsamlerne i uniform og afdelingens informationsteam på dagen – Alice, Lotte og Jan.
Jan Andersen
Næstformand