Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Invitation til generalforsamling 2019

Med oplæg om Røde Kors-studieturen til Kenya i november 2018

Der afholdes generalforsamling torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.00 i

Røde Kors Centeret, Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg

 

Program for generalforsamlingen kl. 17.00-18.00

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om afdelingens virksomhed og afdelingens planer for de kommende år ved afdelingsformand Michael Mansdotter
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 ved revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision
  4. Indkomne forslag (sendes til afdelingsformand Michael Mansdotter senest mandag den 18. februar 2019 på formand@rodekors-aalborg.dk)
  5. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere
  6. Valg af:
  • Bestyrelse – der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer:

Dorthe Møller Søndergaard modtager genvalg (hun blev valgt på generalforsamlingen i 2017)

  • Suppleanter – der skal vælges 2 suppleanter:

Reidun Ellersgaard modtager valg (hun har været indsuppleret som suppleant i bestyrelsen siden september 2018)

  • Revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision
  1. Eventuelt.

Kl. ca. 18.00 – efter generalforsamlingen vil der være en forfriskning/lidt mad. Herefter følger et oplæg af Birgitte W. Simonsen, som er leder af Røde Kors Aalborgs kursusafdeling. Birgitte deltog i Røde Kors-studieturen til det østafrikanske land Kenya i november 2018 og vil berette om den store forskel, som Røde Kors’ venskabsprojekt gør for de fattigste og mest udsatte i lokalbefolkningen i Kenya. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål og åben snak om oplægget.

Mødet slutter kl. ca. 19.30