Ny samarbejdsaftale med Ældre og Handikapforvaltningen Aalborg Kommune

Ny samarbejdsaftale med Ældre og Handikapforvaltningen Aalborg Kommune

Frivillige i vågetjenesten har igen i 2018 haft et år med mange vågeopgaver. Der blev våget i 673 timer ved 63 personer.
16. januar 2019 blev en ny samarbejdsaftale, mellem Ældre og handicapforvaltningen Aalborg Kommune og Røde Kors, underskrevet. Vores frivillige vågere vil også fremover påtage sig vågeopgaver på plejehjem og boenheder.
Aftalen underskrives af Rådmand Jørgen Hein, formand for Røde Kors Michael Mansdotter og aktivitetsleder Lisette Dyhrberg