Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

 Aalborg Afdeling

Invitation til generalforsamling 2020

Med oplæg om, hvordan Røde Kors hjælper i Syrien 

Der afholdes generalforsamling onsdag den 26. februar 2020 kl. 17.30 i

Røde Kors Centeret, Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg

 Program for generalforsamlingen kl. 17.30-18.30

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning om afdelingens virksomhed og afdelingens planer for de kommende år ved afdelingsformand Michael Mansdotter
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 ved revisor Marianne Larsen fra Dansk Revision
 4. Indkomne forslag (sendes til afdelingsformand Michael Mansdotter senest søndag den 16. februar 2020 på formand@rodekors-aalborg.dk)
 5. Uddeling af Røde Kors-årsnåle til bestyrelsesmedlemmer og aktivitetsledere
 6. Valg af:
  • Afdelingsformand, idet nuværende formand Michael Mansdotter ikke genopstiller
  • Bestyrelse – der skal i alt vælges 6 bestyrelsesmedlemmer:
  • Casper Østergaard, Jan Andersen, Birger Munthe og Sarah Engel modtager genvalg
  • Suppleanter – der skal vælges 2 suppleanter
  • Revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Dansk Revision
 1. Eventuelt

Kl. ca. 18.30 - efter generalforsamlingen vil der være en forfriskning og lidt mad. Herefter følger et oplæg af Alice Nielsen. Hun har flere gange været udsendt som sygeplejerske for Røde Kors til verdens brændpunkter. De sidste 3 måneder har Alice arbejdet på et felthospital i en flygtningelejr i Syrien, og hun vil berette, hvordan Røde Kors’ katastrofeberedskab fungerer, og hvordan vi lige nu hjælper i Syrien.

Mødet slutter kl. ca. 20.00.

Invitation til generalforsamling i Røde Kors Aalborg den 26 februar 2020